Články autora

Soukromé školství

30.11.2000 Michal Valentík

Již delší dobu se vedou debaty o tom, zda-li by měli posluchači vysokých škol platit školné či nikoliv. Jedni tvrdí, že každý člověk má právo na vzdělání a proto placení školného nepřichází v úvahu na žádném stupni vzdělání. Tento přístup se zdá…

Robota v českých zemích neskončila

30.11.1999 Michal Valentík

Na každém kroku se dnes setkáváme s daněmi. Každý je musí platit a všem znepříjemňují život. Málokdo ale ví, jak by daň specifikoval. Můžeme ji definovat jako povinnou, zákonem určenou platbu do veřejného rozpočtu. Tato platba je neúčelová a…

Globalizace - nejvyšší a poslední stádium kapitalizmu!

30.11.1999 Michal Valentík

Odpůrci globalizace křičí: Konec materializmu! Globalizace je "nálepka" pro rozvoj svobodného obchodu a pro dělbu práce, které provázejí lidstvo od nepaměti. Jedná se o spontánní a přirozený vývoj. Nejdříve lidé žili v tlupách, kde jedni sbírali…

Nediskriminují zaměstnavatelé, ale stát

30.11.1999 Michal Valentík

Stát neustále volá po odstranění diskriminace. Důkazem toho je v poslední době mnohokrát novelizovaný Zákoník práce, který se snaží odbourat diskriminační chování zaměstnavatelů ve vztahu muž - žena, starý - mladý, absolvent - neabsolvent apod.…

Michal Valentík