Ján Pavlík vyloučen z Liberálního institutu

2. 5. 2014

Správní rada Liberálního institutu se na svém zasedání dne 28. dubna 2014 rozhodla vyloučit doc. PhDr. Jána Pavlíka z Liberálního institutu. Důvodem vyloučení je jeho opakované jednání v zásadním rozporu s posláním Liberálního institutu jako sdružení prosazujícího myšlenky klasického liberalismu a tudíž závažné porušování povinností vyplývající z členství v LI. Tímto svým jednáním doc. Pavlík poškodil dobré jméno Liberálního institutu, a tím mu způsobil zvlášť závažnou újmu.

Tisková zpráva

Nejnovější aktuality

^ Nahoru